Strategisch advies

Belangrijk bij strategisch handelen van organisaties en netwerken is het helder hebben, en actueel houden, van visie en missie. De strategie vormt de weg en het proces naar realisatie van visie en missie, wetend dat dit een ‘schokkend’ proces is dat altijd anders gaat dan uitgedacht. Het gaat dus vooral om sturen en leiden vanuit principes. Steeds blijft het streven dat de bedoeling van de organisatie tot uiting komt. De mensfactor staat daarin meer centraal dan de structuur of proceskant. Effectuering van ambities wordt zichtbaar in werkgedrag.

Strategiebepaling Social Profit
De uitdagingen in de Social Profitsector zijn uitgegroeid tot een fors eisenpakket aan bestuurders, medewerkers en afnemers /gebruikers van organisaties met een publiek karakter. Klanten, huurders, afnemers, patiënten, ze worden mondiger, willen betrokkenheid zien en ervaren en laten van zich horen als er iets aan schort. Een actuele strategie die visie en missie praktisch maakt én aantrekkelijk maakt voor stakeholders, is een conditio sine qua non.

Leiderschapsontwikkeling
De rol van leiders is onbetwist in organisatieontwikkeling. Of dit nu om een meer verticale inrichting gaat of om gedeeld leiderschap in zelfsturende eenheden, dat maakt niet zo veel uit. Het is belangrijk en waardevol dat er leiderschap wordt getoond. Dit is geen eenvoudige opgave en vraagt om visie, commitment en samenbindend vermogen in brede zin.

Boardroom essentials

Bestuur en Directie 
Identiteit en koersvragen. Specifieke reflectie op de identiteit en eigenheid van het leidersteam; dit koppelen aan de primaire opgaven en uitwerken vanuit voorbeeldrollen en gedrag. Slimme narrativiteit ontwikkelen om vanuit ‘samen’ en dialoog  processen op gang te brengen.

Toezichthouders
Zelf-evaluaties. Raden van Toezicht krijgen een stevig appèl om op zichzelf te reflecteren in relatie tot bestuurders en besturing maar ook in hun participatie in strategieprocessen en in hun relaties met stakeholders. Indringende aanpak met hoog rendement. In eigen beheer is een vragenlijst ontwikkeld over hoe toezichthouders ‘betekenis geven’ aan hun werkzaamheden.

Team optimalisatie

Nieuw team 
Topstart maken.

Verfrissing & doorstart
Vanuit gezonde en positieve ambitie herijken waar het team (voor) staat en wat nodig is weer sterk in de wedstrijd te komen zitten.

“René is met zijn oprechte interesse in mensen en zijn voortdurende honger om meer te leren en te begrijpen over wat mensen beweegt een aanrader als arbeids- of organisatiepsycholoog.”
Richard de Lange - RichScores
“Durf meer te ontdekken over jezelf en je organisatie met Paideusis!”
Jarrick Schaap van Titaan
“Paideusis biedt expertise van formaat. Sterk in arbeidspsychologie, biedt Paudeusis coaching en assesments vanuit een bredere organsiatiecontext, en dat doet zij integer, persoonlijk, verfrissend, resultaatgericht en effectief.”
Bob Pluijter - Bestuurder St. Pieters en Bloklands Gasthuis
“René ken ik als een betrokken, positief-kritische en onderzoekende psycholoog die altijd probeert te begrijpen wat mensen beweegt.”
Jan Willem Nuis - Eigenaar/consultant Flyter
“René Ravenhorst heeft zich aan mij laten kennen als een prettige sparringpartner met een scherpe blik en sterk gevoel voor onderstromen in organisaties. Een aanrader!”
Eunice van Zomeren - Neboplus
“Paideusis verbindt met passie een team met elkaar en laat de individu tot zijn recht komen.”
Tanny Gunter - bestuurder Parousie
“De leeropbrengst van één enkele sessie is dermate waardevol dat ik daar met veel plezier en voldoening terugkijk.”
Max van der Tas , docent Havo, Lek en Linge Culemborg
“Rene weet de kern te raken waardoor er een beweging/verandering ontstaat.”
Lisette van den Berg - Locatiedirecteur Pro 33 college
“Rene daagt je op een positieve en constructieve wijze uit om hoge kwaliteit en het beste resultaat te leveren. Rene Ravenhorst heeft verstand van zaken, veel kennis, legt snel verbanden en komt met concrete feedback om het proces en het resultaat te verbeteren”
Solliciteren & Meer
“Mijn ervaring met Paideusis is dat de aanpak, heel persoonlijk is en blijft en tegelijk beslist professioneel is. Korte en bondige trajecten als het kan en langer als moet.”
Cor van de Craats - RvB Wittenbergzorg
“Als Bureau WelMoed werk ik graag met Paideusis samen omdat er met deskundigheid wordt gewerkt, zorgvuldig, klantgericht en met oog voor zowel het proces en resultaat van een grote organisatie als het belang van één cliënt.”
“Meerdere medewerkers van onze afdeling hebben bij Paideusis een coachingstraject gevolgd. Daarbij was de ‘klik’ met de coach bij een ieder aanwezig en heeft traject daadwerkelijk geleid tot resultaat.”
Mark Wolfert - wnd. hoofd FBEZ, WUR
"Rene is een daadkrachtig, analytisch, intelligent en een prettig mens om als opdrachtnemer voor te werken”
Solliciteren & Meer
“Bij Paideusis krijg je een sterk conceptuele sparringspartner die niet schuw is je stevig uit te dagen. René is een trouwe gids in alle vragen.”
“Paideusis is voor ons een betrouwbare en capabele partner als het gaat om assessment voor toekomstige voorgangers binnen ons geloofsgemeenschap.”
Albrecht Boerrigter - Secretaris Unie van Baptistengemeenten
“Met behulp van DISC is Rene in staat ons elke keer weer scherp te coachen middels videotraining, rollenspellen en directe feedback, ondersteund door uitstekende kennis van de onderliggende psychologische processen.”
Kees Hoogendoorn - Voormalig hoofd FBEZ, WUR
“Samenwerken met Rene Ravenhorst start vanuit een open en integere houding  - een mooie combinatie voor complexere veranderopgaven.”
Rombout van den Nieuwenhof - ZENO
“Voor maatwerk t.a.v. een medewerker hebben we positieve ervaringen. Een medewerker had net een zetje nodig om op haar niveau (verpleegkundige niveau 4) te kunnen blijven functioneren omdat ze last had van terugval in onzekerheid… na een aantal gesprekken was dit weer sterk verbeterd.”
Organisatie ouderenzorg
“Rene weet een laagdrempelige sfeer te creëren waardoor het feedback geven op collega’s als heel vanzelfsprekend aanvoelt”
“René is treffend, to the point en toenaderbaar”
mr. B.W.M. Kok (Berdine)
“Paideusis heeft ons goed geholpen: professioneel maatwerk met oog voor de menselijke factor.”
“Door de beelden van de gesprekken samen te bekijken heb ik mijn blinde vlekken zelf onder ogen kunnen zien”
“De gesprekken met René hebben mij geholpen met zelfreflectie, wat mij uiteindelijk ook in mijn werk meer ontspannen en beter doet functioneren.”
“Met René samenwerken is altijd prettig. Zijn rustige en deskundige insteek geeft klanten vertrouwen.”
Johan Visser - Strategy Suite
Paideusis? Persoonlijk en Professioneel!
“In een prettige veilige werksfeer worden er in korte tijd enorme stappen vooruit gezet.”
Max van der Tas , docent Havo, Lek en Linge Culemborg
“Voor mij geldt, dat bij coaching ‘het kwartje valt’. René van Paideusis doet meer: Hij laat het kwartje stuiteren, zodat je echt weer verder kunt!”
“Rene heeft enkele bestuurdersbijeenkomsten begeleid. Weet snel door te dringen tot de kern, en begeleidt op respectvolle wijze de groep waarbij hij oog houdt voor de ‘onderstroom’ van het gesprek. Prettige en deskundige begeleider die ik zeker kan aanraden.”
Astrid van der Klift - Gemeentesecretaris
“Zijn fascinatie met het gedrag van mensen gecombineerd met zijn oprechtheid maken hem tot een interessante partner voor leiderschaps- en professionele ontwikkelvragen in zowel profit als non-profit.”
Jan Willem Nuis - Eigenaar/consultant Flyter
“Paideusis heeft mij geholpen om ratio en emotie beter te scheiden, hierdoor ben ik mentaal weerbaarder geworden.”
leiderschapsontwikkeling bij Van Iperen
Previous
Next