Over ons

De naam Paideusis​​

De belangrijkste betekenis van Paideusis is wat ons betreft ‘de wijsheid die beklijft’. In de oude Griekse steden (de Polis) werden mensen voorbereid op hun maatschappelijke rol, om actief deel te nemen aan de plaatselijke democratie. Men werd toegerust om betrokken te zijn bij het grotere geheel, de ‘organisatie’ van de stad zogezegd. Men leerde bijvoorbeeld redeneren, argumenteren, het juiste midden zoeken, debatteren etc. Dit leerproces werd ‘paideusis’ genoemd; de stam van dit woord is ‘paidea’, herkenbaar in ons woord ‘pedagogiek’. Omdat wij ons richten op het mensen in hun kracht zetten (als persoon, team en organisatie/netwerk) zodat ze effectief en betrokken in de samenleving kunnen werken, hebben we deze naam gekozen.

René Ravenhorst

René Ravenhorst, Registerpsycholoog NIP Arbeids- en Organisatiepsychologie & Master in Public and Not for Profit Management, oprichter van Paideusis (2007).  Diepgang en veel ervaring opgedaan bij GITP, werkzaam geweest als manager, ooit als verpleegkundige. Grote liefde voor het vak van gezonde psychologie in de ‘werkende’ omgeving. Gebruik makend van actuele wetenschappelijke kennis, logische maatwerk methodiek, met oog voor ieders uniciteit. Diepgaand en gedurfd. Waarden in zijn werk zijn integriteit, gezamenlijkheid, waardering, creativiteit en wijsheid.

Corinne Ravenhorst

Corinne Ravenhorst, gepokt en gemazeld in het Primair Onderwijs. Als groepsleerkracht, (team-)coach en als directeur van meerdere scholen kent ze de ins en outs van effectief werken in het onderwijs. Met werkervaring en bijpassende vervolgopleidingen heeft ze haar kennis, inzichten en vaardigheden ontwikkeld. Die brengt ze als adviseur, coach en/of trainer graag in voor ontwikkeling van andere scholen. Waarden in haar werk zijn echtheid, respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid.