Uitgesproken Governance

Raden van Toezicht en Commissarissen staan aan de lat voor het toezicht op veel onderwerpen: strategie, risico’s, organisatie-ontwikkeling, vastgoed, werkrelaties, maatschappelijke trends, economische ontwikkelingen, etc. Deze onderwerpen, inhoudelijk, relationeel of organisch vragen om Uitgesproken Governance. Dat houdt in: er moet in taal uitgewisseld worden wat men als toezichthouder, in samenspraak met Bestuur en Directies, vindt van waar organisaties staan en of dat (maatschappelijk) verantwoord en toekomstbestendig is.

Thema’s die bij het Uitspreken van Governance essentieel zijn: zuiver denken, samenwerken en conflict hanteren, betekenis geven. Waarom? Bekijk dat hieronder.

Als Raad reflecteren op deze thema’s? Zie de drie modules op deze pagina.

PROGRAMMA ZELFEVALUATIE​

De thema's

In de Board geldt dat het juist inschatten van informatie, in samen­hang, in relatie tot strategie en concrete risico’s essentieel is. De tijd verdicht, complexiteit neemt toe, eenvoudige denklijnen verdwijnen. Door een aantal standaard valkuilen te kennen wordt het risico op ‘denkfouten’ een stuk lager!

Bent u de harmonie­zoeker die het conflict liefst mijdt of uitstelt? Of bent u een relationele brokken­piloot die de zaak op scherp zet, desnoods tot barstens toe? Evengoed geldt dat het hanteerbaar maken van verschillen van inzicht of paradigma heel goed mogelijk is.

In de Board geldt dat bestuurders en commissarissen of toezicht­houders elkaar moeten zien te vinden op het vlak van risico-duiding, begrips­vorming rond keuze voor een strategie en opinie over hoe dat in de werkelijkheid vorm krijgt. De kracht van taal en denkbeelden gebruiken als manier om de organisatie te helpen ontwikkelen en functioneren.

EXPERT­PROGRAMMA ZELFEVALUATIE

Screenshots

‘Screenshots’ is een ontwikkelings­gerichte zelfevaluatie voor Raden van Toezicht en hun bestuurders. De evaluatie is gericht op de domeinen van denk-hygiëne, hantering van conflict en tegenstellingen en het gezamenlijk betekenis geven aan concreet toezichthouderschap.

Artwork

‘Artwork’ is een inspirerende zelfevaluatie van een dagdeel voor Raden van Toezicht en hun bestuurders in de setting van een museum. De evaluatie is gericht op de domeinen van denk-hygiëne, hantering van conflict en tegenstellingen en het gezamenlijk betekenis geven aan concreet toezichthouderschap.

Still

‘STILL’ is een uitdagende zelfevaluatie voor Raden van Toezicht en hun bestuurders in de setting van een reguliere vergadering. De evaluatie is gericht op de domeinen van denk-hygiëne, hantering van conflict en tegenstellingen en het gezamenlijk betekenis geven aan concreet toezichthouderschap. Tijdens de vergadering wordt de STILL-knop meermalen ingedrukt en wordt naar vertoond gedrag, intenties en effect gekeken. Aangenaam? Niet persé. Leerzaam? Dat zeker.

‘Interessant? Bekijk meer over het boek dat Cora Reijerse en ik schreven over deze thema’s.